Богатството е за предпочитане пред бедността, но само по финансови причини.
Уди Алън

Зона с ограничен достъп