Бизнесът е най-увлекателната игра, в която максимум хазарт се съчетава с минимум правила.
Уилям Хенри Гейтс III

Зона с ограничен достъп