Приятелство, основано на бизнес е по-добро от бизнес, основан на приятелство.
Джон Д. Рокфелер

Зона с ограничен достъп