Най-трудно е да спечелиш първия си милион долара.
Аристотел Онасис

Декларация на ръководството за политиката по качество

Основната цел на Инфологика ООД е да предлага на своите клиенти най-съвременните високо технологични продукти и услуги в областта на комуникациите и софтуерните решения основно в областта на околната среда като по този начин да ги подпомогне те да получат максимален резултат от своите инвестиции.

Политиката по качество на Инфологика ООД поставя във фокуса на своето внимание нашите клиенти и считайки ги за свои, фирменото ръководство се стреми непрекъснато да удовлетворява изискванията и очакванията им.

Ръководството на фирмата и целият й персонал съзнават, че бъдещето и просперитета на Инфологика ООД зависят и се основават на постоянния ни стремеж да заслужим доверието на нашите клиенти чрез пълноценно задоволяване на потребностите им и защита на техните интереси, както и непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите от нас продукти.

МОТОТО НИ Е:
Непрекъснато усъвършенстване в услуга на нашите доволни клиенти!

В условията на постоянно развиваща се конкурентна среда и нарастващите изисквания на клиентите по отношение на качеството Инфологика ООД си поставя следните

Стратегически цели:

   Удовлетворяване очакванията и изискванията на клиента към предоставяните от фирмата продукти и услуги;

   Произвеждане и предоставяне на продукти и услуги, изпълнявайки изискванията на разработената и внедрена система по качество съгласно стандарт ISO 9001:2008;

   Предлагане на конкурентноспособни продукти и услуги, основаващи се на най-модерни технологии, международни изисквания и стандарти.

Дългосрочни цели:

   Увеличаване броя на клиентите;

   Непрекъснато обучение и усъвършенстване на персонала;

   Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на системата за управление на качеството;

   Поддържане на партньорство и взаимоизгодно сътрудничество с нашите доставчици;

   Непрекъснато подобрение във всички области на нашата дейност.

 

Ръководството на Инфологика ООД е твърдо убедено, че от съществена полза за развитието на фирмата в неговата ежедневна дейност трябва да залегнат принципите на управление на качеството, а именно:

   Ориентирана към клиента политика – ние ясно осъзнаваме, че зависим пряко от своите клиенти. Ето защо се стремим да разбираме всички техни изисквания, за да можем да изпълним в максимална степен техните очаквания.

   Ангажираност на ръководството – ръководството се стреми към създаване на условия на работа, максимално улесняващи и мотивиращи служителите в тяхната отговорност за постигане на целите на организацията. Ръководството е убедено, че внедряването на СУК е едно от най-важните средства, подпомагащи, както управлението на фирмата, така и персонала в изпълнение на неговите задачи.

   Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на продуктите, услугите и организацията на работа.

 

Удовлетвореността на клиентите от качеството на нашите продукти е гаранция за дълготрайно сътрудничество, заявка за нови клиенти и условие за разширяване на пазарния дял на фирмата. С реализирането на тази политика Инфологика ООД ще отговори на високите пазарни изисквания с качествени продукти и решения в съответствие с EN ISO 9001:2008.

 

Управител: Георги Георгиев

Анкетна карта за удовлетвореност на клиента