Богатството е за предпочитане пред бедността, но само по финансови причини.
Уди Алън

АНКЕТНА КАРТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТАcaptcha